Ferie na sportowo i tanecznie :)

10.02  –   Turniej Piłki Nożnej w Jaworzynie Śląskiej

14.02, godz. 14.00-15.00   –   zajęcia sportowe (opiekun: P. Sułek)

15.02, godz. 10.00-11.00   –  zajęcia taneczne (opiekun: A. Trawczyńska)

15.02.2017r. , godz. 9.00-10.00 – kręcimy film instruktażowy, kl.4-6  (opiekun: A.Szkudniewska)

16.02, godz. 12.00    –   wyjazd na basen do Świebodzic (opiekun: A. Trawczyńska, P. Sułek)

17.02, godz. 10.00-11.00  –  zajęcia taneczne (opiekun: A. Trawczyńska)

21.02, godz. 14.00-15.00   –   zajęcia sportowe (opiekun: P. Sułek)

23.02, godz. 9.00-10.30  –  zajęcia sportowe (opiekun: P. Sułek)

Przedszkolaki udzielają pierwszej pomocy

W dniu 1 lutego, w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego dla oddziałów przedszkolnych „Świat przedszkolaka od malucha do starszaka”, 6 – latki uczestniczyły w zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Dzieci uczyły się jakie informacje należy podać przez telefon dzwoniąc pod nr 112 oraz jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś zasłabnie. Ćwiczyły na kolegach układanie osoby w pozycji bocznej, bezpiecznej. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane i z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach. Teraz z niecierpliwością czekają na II część zajęć.

Tekst: Ewa Kaszubowska

Jasełka

W polskiej tradycji czas Bożego Narodzenia trwa do 2 lutego – Święta Ofiarowania Pańskiego. Na zakończenie tego okresu uczniowie klas VI, V i II pokazali współczesną i zarazem śmieszną wersję jasełek, które przypomniało nam świąteczny nastrój pełen miłości i ciepła. Uczniowie wystąpili w kościele w Pastuchowie podczas mszy świętej oraz w szkole. Widownia nagrodziła ich pracę gromkimi brawami.

Tekst: Dorota Czyczerska i Beata Synówka

Czytaj dalej… „Jasełka”

Wizyta policjantów

Policjanci przybliżyli nam założenia programu edukacyjno-informacyjnego pn. „ALFA” skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się on w założenia „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”, w którym zdefiniowane zostały zadania dla Policji.

Zgodnie z Planem działania priorytetem nr 1  jest prowadzenie działalności profilaktycznej ukierunkowanej na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie wiedzy ogółu mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Z informacjami na ten temat Policja dolnośląska chce dotrzeć do studentów, osób starszych, a także do wszystkich mieszkańców.

Jako cele główne projektu przyjęto:

  1. Edukację kadry pedagogicznej w zakresie zachowania się w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej oraz prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym.
  2. Edukację dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Czytaj dalej… „Wizyta policjantów”