Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego klas I-III

Dnia 02 października 2017 r. odbyły się wybory do ,,Małego Samorządu szkolnego”. Swoje kandydatury zgłosiło 6 osób i zachęcało do głosowania za pomocą własnoręcznie wykonanych plakatów. W tajnym głosowaniu zwyciężyli:
Przewodnicząca – Angelarana Almhrez
Zastępca – Martyna Luber
Członkowie – Wiktoria Siekierska i Milena Kubacka

Halina Plata

Spotkanie z policjantem

„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny”

Nowa akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Policji, która ma na celu propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie. Dotyczy ona wielu zagadnień, w tym: ruchu drogowego, Internetu, pożarów czy podstaw pierwszej pomocy. 
W ramach tej akcji 16 października 2017 r. w naszej szkole odbyły się spotkania z policjantem. Uczniowie wysłuchali ważnych informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Funkcjonariusz przekazał również  wiedzę na temat konsekwencji zachowań naruszających normy społeczne i przepisy prawa.

Dorota Czyczerska

Pasowanie uczniów klasy I

                    Dnia 13 października 2017r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ,,Pasowania na ucznia”. Dzieci z klasy pierwszej stały się pełnoprawnymi uczniami naszej społeczności szkolnej. Z tej okazji zaprezentowały, przygotowany wcześniej przy współudziale klasy 2 i 3, program artystyczny. Dzielnie odpowiadały na pytania zadawane przez starszych kolegów i koleżanki. W obecności przybyłych na tę uroczystość gości złożyły ślubowanie oraz zostały pasowane na ucznia przez panią dyrektor Małgorzatę Adamowicz. Całości dopełniły upominki, które otrzymali z rąk Burmistrza Jaworzyny Śl. pana Grzegorza Grzegorzewicza, radnych z Pastuchowa, Pani Dyrektor, rodziców oraz  młodszych i starszych kolegów i koleżanek.

Halina Plata

Czytaj dalej… „Pasowanie uczniów klasy I”

Święto drzewa w kl. I-III

Dnia 10 października obchodziliśmy w naszej szkole ,,Święto drzewa”. Dzieci z klas 1 – 3 oraz z oddziałów przedszkolnych przygotowały własnoręcznie barwne liście, które następnie przypięliśmy na gazetkach na korytarzu tworząc różnokolorowe drzewa. W ramach obchodów tego święta uczniowie klas młodszych wybrali się na wycieczkę do lasu, gdzie w sposób bardzo przystępny pan leśniczy opowiadał nam o lesie. Była to bardzo ciekawa lekcja przyrody w terenie.

Halina Plata