Podziękowania

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

   W roku szkolnym 2019/2020 wraz z rozdaniem świadectw kończymy realizację naszego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. W czasie 14 lat trafił on do blisko 96% placówek szkolnych i dotarł do prawie 3 milionów uczniów. Tym samym prawie 3 miliony młodych ratowników, dzięki nabytym umiejętnościom, potrafi zadbać o siebie i skutecznie pomagać innym, gdy znajdą się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom, dyrekcjom szkół, którzy byli zaangażowani w realizację naszego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Życzymy wszystkim Państwu, aby Wasz zawód był doceniany, szanowany, abyście czuli Państwo satysfakcję z wykonywanej pracy. Życzymy również, aby polska szkoła rozwijała się z pożytkiem dla ucznia i odkrywała jego zdolności i umiejętności. 

Halina Plata

Uwaga!

Z przyjemnością informujemy, że do konkursu literackiego z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przystąpiły trzy uczennice naszej szkoły:
Weronika Żukowska z klasy 7
Angelarana Almhrez z klasy 5
Maja Niwińska z klasy 5
Prace uczestniczek zostały docenione przez szkolne jury.
Gratulujemy talentu i ciekawych pomysłów.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Dolnośląski Kurator Oświaty informuje o specjalnej wyszukiwarce zawodów szkolnictwa branżowego, która została zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Informacja w pliku – list DKO

Kącik talentów plastycznych

Zapraszamy do obejrzenia prac uczennic naszej szkoły, które pasjonują się sztuką plastyczną: Laura Tomaszewska i Wiktoria Siekierska. Gratulujemy talentu 🙂

Laura Tomaszewska – klasa 6

Wiktoria Siekierska – klasa 4