Lektury klas I – III

1. Porazińska J., Szewczyk Dratewka

2. Jaworczakowa M., Oto jest Kasia

3. Milne A.A., Kubuś Puchatek”

4. Centkiewiczowie A. i Cz., Zaczarowana zagroda

5. Michałkow S., Nie płacz, koziołku

6. Lindgren A., Dzieci z Bullerbyn

7. Andersen H. Ch., Baśnie

8. Centkieiwcz Cz., Anaruk chłopiec z Grenlandii

9. Andersen H.Ch., Brzydkie kaczątko

10. Pisarski R., O psie, który jeździł koleją

11. Ratajczak J., Ziarenka maku

12. Bełza W., Kto ty jesteś? Polak mały

13. Chotomska W., Legendy polskie

14. Makuszyński K., 120 przygód Koziołka Matołka

15. ks. Twardowski J., Patyki i patyczki

16. Tuwim J., Wiersze dla dzieci

17. Kruger M., Karolcia

W bibliotece możesz

 • wypożyczać książki do domu
 • poczytać książki i czasopisma na miejscu
 • skorzystać z encyklopedii, słowników
 • korzystać z pracowni multimedialnej
 • uczestniczyć w imprezach i konkursach

 

„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”

U. Eco

Kadra

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Adamowicz

Sekretarz szkoły: Ewa Kawko

Główna księgowa: Jolanta Szymocha 

Kadra:

 1. Ciupińska Alicja: gimnastyka korekcyjna, religia
 2. Sowińska- Ćwikła Roksana: wychowanie przedszkolne
 3. Czyczerska Dorota: pedagog, bibliotekarz, plastyka, muzyka
 4. Gradowicz Katarzyna: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 5. Kaszubowska Dorota: edukacja wczesnoszkolna
 6. Kaszubowska Ewa: wychowanie przedszkolne
 7. Plata Halina: edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
 8. Kukliński Paweł: wychowanie fizyczne
 9. Szkudniewska Agnieszka: język polski
 10. Trawczyńska Agnieszka: matematyka, informatyka
 11. Smutek  Justyna – pomoc nauczyciela
 12. Kunysz Małgorzata – asystent nauczyciela
 13. Pietrzak Zbigniew – technika
 14. Boś Joanna – geografia, fizyka, biologia
 15. Kazimiera Mossoń – chemia
 16. Synówka Beata – historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
 17. Zając Katarzyna – język angielski, historia
 18. Giemza Urszula – nauczyciel świetlicy
 19. Lech Paulina – logopeda
 20. Jaszewska Katarzyna – psychoterapeuta
 21. Majchrzak Bartosz – Edb

Pracownicy obsługi:

 1. Głowacka Halina
 2. Furman Leokadia
 3. Lorek Mirosława
 4. Niedźwiecka Barbara
 5. Andrzej Kawko – konserwator

Opieka medyczna: Kaniewska Halina

Prawa Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Preambuła

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

Zważywszy, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,

Zważywszy, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

Zważywszy, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

Zważywszy, że Narody Zjednoczone w przyjętej przez siebie Karcie potwierdziły wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, a także wyraziły wolę popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,

Zważywszy, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,

Zważywszy, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE

ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa – mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania i poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród narodów Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.

Czytaj dalej… „Prawa Człowieka”

 

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 9.09.19r.-poniedziałek:

kl.1-3 – godz. 15.00

kl.4-8 – godz. 15.45