Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA – p. Ewa Kawko

ZASTĘPCA  – p. Ilona Karniej

SKARBNIK  – p. Agnieszka Żukowska