Rada Rodziców

 PRZEWODNICZĄCA – p. Ewa Kawko

ZASTĘPCA  – p. Sylwia Zięba

CZŁONEK – p. Anna Wieczorek

CZŁONEK – p. Agnieszka Prasał