Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

111

Halina Kaniewska

– pielęgniarka środowiskowa, środowisko nauczania i wychowania

 Gabinet otwarty:

dwa razy w miesiącu – wtorki (9.00-13.00)

Aktualny program:

Program profilaktyki próchnicy zębów – 6-krotnie w ciągu roku szkolnego uczniowie objęci są nadzorowanym szczotkowaniem uzębienia środkami fluorkowymi.