Dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci

Rok szkolny 2018/2019

Nazwa zajęć, prowadzący:

 

Koła, warsztaty, zajęcia dodatkowe:

1. Koło dziennikarskie – poniedziałek, lekcja 7 –  p. Agnieszka Szkudniewska

2. Koło taneczne  – poniedziałek, lekcja 7 –  p. Agnieszka Trawczyńska

3.Warsztaty przyrodnicze kl.4-6 – – p. Małgorzata Adamowicz

4.Koło języka angielskiego kl.1-3 –  – p. Dorota Kaszubowska

5.Koło matematyczne – kl. 2-3 –  – p. Katarzyna Gradowicz

6. Zajęcia taneczne kl. 1-3 – –  p. Katarzyna Gradowicz

7. Koło przedmiotowe kl 4 – p. Katarzyna Zając

8. Terapia pedagogiczna – – p. Katarzyna Gradowicz

9.Zajęcia wyrównawcze z matematyki  – – p. Agnieszka Trawczyńska

10. Koło matematyczne kl. 6-7 –  – p. Agnieszka Trawczyńska

11. Warsztaty przyrodnicze kl.3 –  – p. Katarzyna Gradowicz

12. SKS  kl. 1-3 – 

13. SKS kl. 4-7 

14. Szkolny Klub Sportowy Dziewcząt

15. Koło języka angielskiego kl.5 i 7 –  p. Katarzyna Zając

16. Mały Mistrz kl.I – –   p. Halina Plata

17. Mały Mistrz kl.II – – p. Dorota Kaszubowska

18. Gimnastyka korekcyjna kl.4 — p. Alicja Ciupińska

19. Gimnastyka korekcyjna kl.1-3 – –  p. Halina Plata

20.Koło plastyczne kl. 3 i 4 – p. Dorota Czyczerska

21.Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 2-3 – p. Halina Plata

22.Koło Odkrywców – – p. Halina Plata

 

 

Konsultacje dla rodziców i uczniów:

1. Konsultacje przedmiotowe – geografiap. Jadwiga Burakiewicz

2. Konsultacje przedmiotowe – fizyka  – p. Zbigniew Pietrzak

3. Konsultacje przedmiotowe – j. niemieckip. Barbara Dzikowska

4. Konsultacje przedmiotowe – chemiap. Jolanta Uniejewska

5. Konsultacje przedmiotowe – biologia –  – p. Jolanta Sołtys

6.Konsultacje przedmiotowe – język polski – – p. Agnieszka Szkudniewska

7.Konsultacje przedmiotowe – matematyka – – p. Agnieszka Trawczyńska

8.Konsultacje przedmiotowe kl. III – – p. Katarzyna Gradowicz

9.Konsultacje przedmiotowe kl. IIp. Dorota Kaszubowska

10.Konsultacje przedmiotowe kl. I – p. Halina Plata