Patron szkoły

Święty Mikołaj, biskup Miry

ze względu na przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i z pastorałem, z sw_mikolaj1workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), a niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę.

Według średniowiecznych przekazów święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry w Licji i uczestniczył w soborze nicejskim z 325 roku. Historycy nie odnaleźli jednak żadnego zapisu z III, IV czy nawet V wieku, który potwierdzałby istnienie

patroni-mikolaj

takiej postaci. Nie wymieniono imienia Mikołaja w aktach soboru nicejskiego. Nie wspominał o nim uczestnik tego zgromadzenia, Atanazy z Aleksandrii, który pozostawił po sobie liczne pisma skierowane do ponad stu uczestników soboru. Żadne z zachowanych źródeł sprzed VI wieku nie przekazało o Mikołaju nawet najkrótszej informacji.

Wzmianki o świętym Mikołaju pojawiają się dopiero w wieku VI, ponad 200 lat po jego domniemanej śmierci, za panowania cesarza Justyniania. Zapisano wówczas krótką opowieść zwaną Stratelatis, według której Mikołaj uratował życie sześciu żołnierzom cesarza Konstantyna. Anonimowy autor znał dobrze topografię Miry. W VII wieku pismo to krążyło w kościołach greckich, łacińskich oraz syryjskich i cieszyło się dużą popularnością.

Z początkiem IX wieku w źródłach pojawia się coraz więcej postaci o imieniu Mikołaj, co świadczyć może o rosnącej popularności kultu świętego.

źródło: wikipedia.pl

Uroczysty apel z okazji Dnia Patrona

to już tradycja w naszej szkole…

Uroczysty apel z okazji Dnia Patrona Świętego Mikołaja 6.12.2017r.

Relacja filmowa z okazji Dnia Patrona 2016  i 70-lecia szkoły cz.I,     cz.II

Uroczysty Apel z okazji Dnia Patrona oraz Jubileusz 70-lecia szkoły

Uroczyste Obchody Dnia Patrona 2015 

Relacja filmowa z Dnia Patrona 2015

Uroczyste Obchody Dnia Patrona 2014

Uroczyste Obchody Dnia Patrona 2013

Akt Nadania Imienia

Uroczyste Nadanie Imienia Szkole

Relacja filmowa z Nadania Imienia Świętego Mikołaja