Wzór dzienniczka dla ucznia kl. IV-VI

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Pastuchowie ujednoliciła dla wszystkich

uczniów klas IV-VIII zeszyty korespondencji (dzienniczki ucznia).

Oto jak należy wypełnić zeszyt w kratkę 60-kartkowy:

WZOR-DZIENNICZKA-UCZNIA