Dzień Patrona

6. grudnia 2013 r. w Pastuchowie było wielkie święto. Uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także wszyscy przyjaciele szkoły obchodzili Dzień Patrona. A ponieważ tą placówką opiekuje się nie byle kto, bo Święty Mikołaj, uroczystość musiała być wyjątkowa. Rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Barbary. W kazaniu przygotowanym przez Księdza Proboszcza, Władysława Terpiłowskiego, znalazły się słowa trafiające do serc i rozumów nawet najmłodszych parafian. Wszyscy oni zrozumieli, że Święty Mikołaj przychodzi do tych, którzy są grzeczni i pomagają innym.

Potem goście i gospodarze zasiedli na widowni przygotowanej na szkolnej sali gimnastycznej. Ku radości uczniów i nauczycieli zaproszenie przyjęli: Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, Pan Grzegorz Grzegorzewicz, Radna Jaworzyny Śląskiej, Pani Ewa Pilecka, Ksiądz Proboszcz, Władysław Terpiłowski, Sołtys Pastuchowa, Pan Arkadiusz Brzegowy, Przedstawicielka Rady Sołeckiej Przyłęgowa, Pani Ewa Derda, Przewodnicząca Rady Sołeckiej Pastuchowa, Pani Danuta Stelmach, Przedstawiciele Rady Rodziców, Pani Anna Kruźlak, Pani Marzena Stasik, Pani Marzena Maj, Przedstawiciele Spółdzielni „Przełom”, Pani Teresa Pająk i Pan Adam Malina.

Dzięki talentom artystycznym uczniów klas V – VI zgromadzeni na sali goście zobaczyli przestawienie, które nie tylko bawiło, ale i uczyło, jak postępować w życiu, aby Święty Mikołaj był z nas dumny. Opiekę artystyczną nad młodymi aktorami sprawowały Panie Nowak i Bartczak. Pani Nowak pełniła także obowiązki gospodarza w zastępstwie chorej Dyrektor Szkoły, Pani Małgorzaty Adamowicz.

Po występach dzieci i krótkich przemówieniach Pana Burmistrza oraz Księdza wszystkie dzieci otrzymały paczki przygotowane przez Rady Sołeckie wsi Pastuchów, Piotrowice i Przyłęgów, Spółdzielnię „Przełom”, oraz Panią Bożenę Rymarczyk.

Wszystkim pomocnikom i podopiecznym Świętego Mikołaja dziękujemy za wspólną zabawę, a także życzymy wszystkiego najlepszego z okazji święta naszego Patrona. Wiwat Święty Mikołaj!

Tekst: A. Szkudniewska

Galeria zdjęć: