Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

02.11.2018r. piątek

12.11.2018r. – poniedziałek