Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

2 listopada 2017r.

3 listopada 2017r.

6 grudnia 2017r.

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.