Historia szkoły

„50 lat Szkoły Podstawowej w Pastuchowie” autorstwa Krystyny Wolak

Przedstawiamy Państwu fragmenty historii naszej szkoły, które zostały spisane w książce pt. „50 lat Szkoły Podstawowej w Pastuchowie” wydanej w 1997r. Wybrane rozdziały zostały spisane przez uczniów naszej szkoły podczas zajęć informatycznych oraz koła informatycznego.

Szkoła Podstawowa w Pastuchowie rozpoczęła pracę w roku szkolnym 1946/1947 w budynku byłej niemieckiej szkoły katolickiej pod numerem 34. Mieściły się w niej dwie izby lekcyjne. Uczyło się w nich 82 dzieci w klasach I-IV z Pastuchowa, Przyłęgowa, Skarżyc i Czech, skąd dochodziła młodzież do klasy V. W ciągu roku szkolnego uczniów przybywało; rozwijało się osadnictwo i trwał ruch repatriacyjny i przesiedleńczy. W ostatnim dniu nauki, tj. 30.VI.1947 roku liczba uczniów zwiększyła się do 98. W roku szkolnym 1947/1948 szkoła podnosi swój stopień organizacyjny; staje się szkołą 6-klasową. Przybywa szkole drugi budynek przejęty po szkole niemieckiej ewangelickiej. Budynek przechodzi kapitalny remont przy dużym udziale środowiska. Dzięki temu szkoła uzyskuje 4 izby lekcyjne. W roku szkolnym 1948/1949 kierownictwo szkoły oddaje budynek nr 34 do dyspozycji Gromadzkiej Rady Narodowej w zamian za budynek nr 21, który przeznaczono na budynek mieszkalny dla nauczycieli. Tak więc szkoła mieści się w jednym budynku i pozostaje nadal szkolą 6-klasową. W następnym roku 1949/1950 stworzona zostaje klasa VII, przybywa dzieci. Z uwagi na wciąż trwające ruchy migracyjne ilość dzieci w ciągu roku ulega znacznym wahaniom. W szkole pobiera naukę kilkoro dzieci niemieckich, których rodzice pozostali w Polsce. Szkoła rozpoczyna dokształcanie dorosłych. Organizuje kursy dla analfabetów; kurs początkowego nauczania oraz kurs klasy VII dla pracujących. W tym roku szkolnym opuszczają pierwsi absolwenci -11 osób. Zwiększa się systematycznie liczba dzieci w szkole. W roku szkolnym 1956/1957 uczęszcza 218 uczniów. Szkoła jest nadal szkoła zbiorczą. Kierownik szkoły Bronisław Zarzecki czyni starania o drugi budynek. Przy wydatnej pomocy rodziców i komitetu rodzicielskiego odzyskuje oddany uprzednio budynek Gromadzkiej Radzie Narodowej. Cały rok szkolny trwają prace adaptacyjne w budynku. Wyposażenie szkoły jest bardzo słabe. Sprzęty meble stare; ławki 3- i 4- osobowe. Uczniowie za uzyskane pieniądze, za zebrany złom zakupują pierwsze radio ,,Stolica”. W 1957\1958 zostaje utworzona spółdzielnia uczniowska. Dzieci wyjeżdżają na przedstawienia operowe do Wrocławia i odbywają pierwszą dalszą wycieczkę krajoznawczą trasą Kraków-Zakopane-Wieliczka.

W następnym roku szkolnym wyposażenie szkoły ulega wzbogaceniu. Rozwijać się zaczyna praca pozalekcyjna; powstaje zespół mandolinistów (19 mandolinistów + 7 skrzypków + 1 akordeonista). Zespół akompaniuje 35- osobowemu chórowi. Na eliminacjach powiatowych zajmuje I miejsce. W nagrodę otrzymuje fundusze na zakup 10 banjo i 7 gitar. W roku szkolnym 1959/1960 zespół muzyczny i chór na przeglądzie powiatowym został wytypowany jako jeden z najlepszych do przeglądu wojewódzkiego we Wrocławiu, gdzie zaliczony został do pierwszej grupy najlepszych. W 1960/1961 przestaje dochodzić młodzież z Czech; powstała tam szkoła 7- klasowa, z Przyłęgowa tylko do klasy VII; utworzono szkołę 6-klasową. W latach 60-tych stan liczebny uczniów przekracza 300 osób, co jest związane również z obniżeniem stopnia organizacyjnego szkoły w Czechach do szkoły czteroklasowej. W szkole rozszerza się ofertę zajęć pozalekcyjnych; koło introligatorskie, biologiczne, fizyczne, polonistyczne, muzyczne, chór, SKS, powstaje drużyna zuchów. W roku szkolnym 1966/1967 podniesiono stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej w Pastuchowie do klasy VIII. Włączono do obwodu szkoły klasę VIII z Piotrowic. Szkoła posiada 12 oddziałów i 358 uczniów. Najwięcej uczniów pobierało naukę w roku szkolnym 1967/1968-373. W szkole odbywają się praktyki zawodowe uczniów Liceum Pedagogicznego w Świdnicy. Odbywa się 2-letni Kurs Rolniczych zorganizowany przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PRN w Świdnicy. Trwa Kurs Ogólnokształcący dla Pracujących klas VI-VII (1967-1969) . W roku szkolnym 1967/1968 funkcję kierownika szkoły przejmuje Leopold Sikora. Za jego sprawą w roku szkolnym 1969/1970 budynek nr 2(obecnie biura RSP) przechodzi remont. W1971/1972 Czechy i Przyłęgów stają się punktami filialnymi Pastuchowa. W roku szkolnym 1973/1974 Czechy włączone zostają do Gminnej Szkoły Zbiorczej w Jaworzynie Śląskiej. Dnia 8. V 1971 roku zawiązuje się komitet budowy pawilonu szkolnego pod przewodnictwem Jerzego Mazurka. Rozpoczyna się budowa, częściowo finansowana przez środowisko lokalne. Nastaje trudny okres dla uczniów i nauczycieli. Część nauczycieli w ciągu 10 minut musi zdążyć na lekcję ze szkoły nr1do „starej” stojącej przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Kościelnej,nieraz dwukrotnie w ciągu dnia,dźwigając pod pachą pomoce dydaktyczne.13.I 1973 roku następuje przekazanie do użytku pawilonu z 4 klasami, kancelarią i sekretariatem. Budynek nr1 przy ulicy Wyzwolenia zostaje oddany do kapitalnego remontu. Następuje całkowita przebudowa; budynek zyskuje dodatkowe piętro, sanitariaty, kuchnię, szatnię i c. o. Mały budyneczek gospodarczy adoptowany zostaje na pracownię do zajęć technicznych. Warunki pracy i nauki ulegają zdecydowanej poprawie. Od roku 1976/1977 nauka odbywa się w dwóch budynkach przy ulicy Wyzwolenia 22. Stary budynek ,w którym szkoła zaistniała w 1946 roku, został oddany Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w zamian za salę (dawną salę kinową). W 1973/1974 następuje reorganizacja szkolnictwa. Szkoła w Pastuchowie jako zbiorcza należy do Gminnej w Jaworzynie Śląskiej aż do 1984 roku. Zapał rodziców i dyrekcji szkoły sprawia, iż że w październiku 1984 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej Z Janem Kiepurą na czele. Sporządzono projekt, przygotowano potrzebną dokumentację, zakupiono konstrukcje metalową. Na skutek kryzysów gospodarczych, które przeżywał kraj, na oświatę i inwestycje oświatowe brakowało pieniędzy. Zubożałe społeczeństwo nie było w stanie własnymi środkami zrealizować ambitnego zadania. Budowę sali gimnastycznej zaniechano. W latach 1987- 1994 szkołą kierowała Anna Maria Kycia. Były to lata zapaści oświaty. Mimo to, dzięki staraniom dyrekcji udało się adoptować dawną salę kinową na sale gimnastyczną, położyć chodnik łączący oba budynki. Jeszcze do niedawna nowa- szkoła wymagała ciągłych renowacji pomieszczeń, przeróbek. Pomocą służyli rodzice i miejscowe zakłady pracy (naprawa sprzętu, przystosowanie części korytarza na pokój nauczycielski, malowanie). Potrzeby szkoły w tym zakresie istnieją nadal. Dużą pomoc świadczyła cukrownia, udostępniając uczniom autobus na wycieczki, na dojazdy na pływalnie do Świdnicy , do teatru, opery, kina. Szkoła pielęgnuje wypracowane przez lata tradycje. Organizuje pod patronem Samorządu Uczniowskiego dzień chłopaka, andrzejki, wigilie, choinkę noworoczną, Dzień Babci ,walentynki, witanie wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Przeprowadza liczne zbiórki pieniężne na cele charytatywne. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują apele i akademie upamiętniające świętą i rocznice narodowe. Rodzice pamiętają o wieczorkach pożegnalnych dla ósmoklasistów. Komitet Rodzicielski asygnuje każdego roku fundusze na zakup nagród książkowych dla wzorowych uczni. Dofinansowuje wycieczki krajoznawcze. Tradycją stał się udział uczniów w różnych konkursach i olimpiadach.

Nowe inspiracje w życiu szkoły wzniósł obecny dyrektor Mirosław Słowik. Zorganizował. Międzyszkolny Konkurs Historyczny, ożywił życie sportowe, z powodzeniem propaguje osiągnięcia szkoły w środowisku. Jest inicjatorem redagowanej gazety ” Bliżej szkoły”. Wzbogacił szkoły w kserokopiarkę i drukarkę .Kadra nauczycielska ulegała niewielkimi rotacjom. W szkole pracują nauczyciele, którzy są jej absolwentami: Anna Pęczek i Dorota Kaszubowska. W niej rozpoczynały swoja prace Anna Maria Kycia, Krystyna Wolak i Irena Woźniak. W niej przepracowała 37 lat Krystyna Czuryło.

HYMN SZKOLNY

1.Zostań zawsze w mniej pamięci taka dobra, mądra, jasna,

pełna gwaru i piosenki, kolorowa,ciepła, własna .

REFREN:

Herbem imię twoje wplotę w serca mego tarczę,

by na szare dni i złote, było zawsze mi oparciem.

Aby kochać mi pomogło w każdej chwili trudnej,

jednakowo maj pogodny, jak i chmurne życia grudnie.

2. Kiedy czas już odmierzy, skończy bieg ostatnia klasa,

niech nas żegna jak żołnierzy – wódz najmilszy, szkoła nasza.

REFREN:

Herbem imię twoje wplotę w serca mego tarczę, …

Od 1973 roku historia szkoły podstawowej w Czechach wiąże się nierozerwalnie z pracą szkoły Podstawowej w Pastuchowie. W tym okresie dzieci z Czech od klas IV lub V i starszych z wyjątkiem lat 1959-1965 uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.W różnych okresach swego istnienia miała różny stopień organizacyjny. I tak:

– w roku szkolnym 1946/1947 była szkołą trzyklasową,

– w latach 1946-1958 szkołą czteroklasową

– w roku szkolnym 1958/1959 szkoła sześcioklasową,

– w latach 1959-1965 szkoła siedmioklasową o trzech etatach nauczycielskich do 1971 roku i z jednym etatem nauczycielskim i klasach łączonych do 1974 roku,

– w roku szkolnym 1973/1974 szkołą trzyklasową.

W roku szkolnym 1973/1974 szkoła włączona została do obwodu zbiorczej szkoły Gminnej w Jaworzynie Śląskiej. Dzieci z Czech stopniowo, kolejnymi rocznikami podejmowały dalszą naukę w jaworzynie Ślaskiej, aż do całkowitego opuszczenia szkoły w Pastuchowie. W latach 1972-1974, gdy szkoła w Czechach była filią Szkoły w Pastuchowie dyrektorem, a zarazem nauczycielem była Józefa Rybka.

W latach 1975-1981 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach była szkołą z klasami I-III, od 1981 roku z klasami I-IV. Dzieci starsze do klas V-VIII dochodziły do Szkoły podstawowej w Pastuchowie.

Dyrektorzy:

1975 – 1977 – Krystyna Pyrek

1977 – 1984 – Dankiewicz Elżbieta

Nauczyciele:

1979 – 1984 – Chrobak Jadwiga

1981 – 1984 – Kwarta Jolanta

1980 -1982 – Pilipczuk Krystyna

1979 – 1984 – Plata Jadwiga

1982 – 1984 – Ryś Fryderyk

1975 – 1976 – Starosta Krystyna

Z działalnością Szkół Podstawowej w Pastuchowie związana była Szkoła Podstawowa w Przyłęgowie. W różnych okresach miała różny stopień organizacyjny, w zależności od stanu liczebnego dzieci we wsi. Dzieci te kończyły naukę zazwyczaj w Szkole Podstawowej w Pastuchowie przez co obie związane były z środowiskiem społecznym Przyłęgowa. Szkoła w Przyłęgowie została powołana do życia w roku 1947. W 1948/1949 stała się szkołą trzyklasową. I taką pozostała do roku 1949. W tym samym roku została zamknięta. W 1958 roku ponownie wznowiła swoją działalność. Kierownik jej aż do 1977 roku była R. W. Popytak. W okresie tym 3-krotnie zmieniła swój stopień organizacyjny. I tak w latach:

– 1958-60 była szkołą czteroklasową,

– 1960-62 była szkołą sześcioklasową,

– 1962-67 ponownie została szkołą czteroklasową,

– 1967-74 stała się szkołą czteroklasową o klasach łączonych z jednym nauczycielem. W roku 1972/73 stała się filiom Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.

– W roku 1973 uległa rozwiązaniu. Działalność swą wznowiła w 1981 roku również jako filia z kl. I i ogniskiem przedszkolnym. Od 1984 roku do 1990 pracował tylko odział przedszkolny. Od 1990 roku dzieci z Przyłęgowa wszystkich roczników objętych obowiązkiem szkolnym uczestniczą do Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.

W szkole tej w ciągu jej działalności pracowali nauczyciele:

1947-1949

Janina Zatoń, Babak – 1958-1990

Dyrektor:

Regina Wanda Popak – 1958-1974 i 1981-1986

Nauczyciele:

Feliks Garncarz – 1963-1964

Edward Greszta – 1960-1962 (kółko mandolistów)

Dorota Gradowska- 1968-1970

Krystyna Halerz- 1970-1972

Józefa Hołowacz- 1958-1962

Danuta Janiszewska- 1988-1990

Elżbieta Ładosz – 1958-1962

Stefania Mężyk- 1964-1965

Maria Mirecka – 1965-1966

Barbara Motyl – 1960-1962

Danuta Mrugała –  1972-1974

Zofia Panaś – 1961-1963

Kazimiera Skoruch – 1959-1962

Dariusz Witkowski – 1965-1968

1946 -rozpoczęcie pracy szkoły z klasami I-V.

1947-kapitalny remont budynku.

1948-podniesienie stopnia organizacyjnego do do klasy VI.

1949-szkoła staje się pełną pełną szkołą siedmioklasową.

1950-po raz pierwszy szkołę opuszcza 11 absolwentów.

1953-dyplom uznania dal szkoły od PKO w Świdnicy za bardzo. dobre oszczędzanie.

1954-dyplom uznania za wzorowe oszczędzanie od PKO w Świdnicy.

1956-założenie spółdzielni uczniowskiej-opiekun Piotr Maćkała.

1957-wystawienie przedstawienia ,,Trzewiki szczęścia” pod kierunkiem Wandy Popytak; występy w Pastuchowie,Czechach, Łazanach i Mikoszowie.

1958-utworzenie koła dziennikarskiego,zespołu mandolinistów i chóru.

1959-I miejsce zespołu mandolinistów i chóru na eliminacjach powiatowych,

-uruchomienie Kursu Ogólnokształcącego dla Pracujących klas VI- VII.

1964-utworzenie drużyny zuchowej.

1965-prelekcja ,,Instrumenty dęte blaszane” z udziałem artystów

1966-powołanie w szkole ZHP przez Czesław Giemzę i Stanisława Szubę,

-pierwsze kontrakty z ,,Filmosem” z Wrocławia; szkoła sprowadza filmy oświatowe wykorzystujące je na lekcjach z różnych przedmiotów,

-utworzenie dwu klasopracowni polonistycznych, klasopracowni matematycznej, historyczno-geograficznej, fizyko- chemicznej i dwu pracowni zajęć praktyczno- technicznych ,

-zorganizowanie douczania dla dzieci pracowników PGR.

1967-III Kurs Ogólnokształcący dla Pracujących klas VI-VII,

-likwidacja klasopracowni z wyjątkiem pracowni fizyko-chemicznej i zajęć praktyczno-technicnej.

1968-IV Kurs Ogólnokształcący dla Pracujących kl. VI-VII.

-wycieczka tygodniowa uczniów na Pojezierze Mazurskie.

1970-II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym-Ryszard Drewniak.

-wprowadzenie nowej oceny poszerzonej z zachowania pomysłu doc. Dr A. Lewina z Instytutu Pedagogiki w Warszawie.

1971-wyróżnienie chóru i zespołu muzycznego w eliminacjach powiatowych.

1972-wyróżnienie zespołu muzycznego i chóru w eliminacjach powatowych; udział w przeglądzie okręgowym w Wałbrzychu.

1973-oddanie do użytku pawilonu szkolnego z udziałem kuratora Wrocławskiego Okręgu Szkolnego Jerzego Jakubowskiego,

– nauka odbywa się na 2 zmiany ze względu na oddanie do kapitalnego remontu budynku głównego,

– wprowadzenie dwóch okresów w nauce,

– udział szkoły w turnieju wsi Łażany -Pastuchów w ramach święta dożynkowego.

1974- IV miejsce w konkursie Zawodoznawczym szczebla powiatowego-Andrzej Lurka,V miejsce-Małgorzata Mazurek,

-goszczenie w szkole uczestników walk w czasie II wojny światowej na Wschodzie i na Zachodzie.

1975-wyróżnienie dla zespołu muzycznego i chóru w XXV Przeglądzie Szkolnych zespołów Artystycznych -VII miejsce w Olimpiadzie Matematycznej szczebla powiatowego-Ireneusz Sikora,

– wprowadzenie w życie szkoły po raz pierwszy Kodeksu Ucznia,

– zapoczątkowanie akcji ,,Szklanka mleka”.

1976-III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Człowiek i praca ”-Grzegorz Madej,

– I miejsce i nagrody dla zespołu instrumentalnego w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych ,

– VII miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego Beata Baszak ,

– II miejsce Zofii Studnickiej,III miejsce Krystyna Pisowicz i wyróżnienie Małgorzata Lenik w konkursie plastycznym o tematyce czerwonokrzyskiej zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki PCK w Wałbrzychu.

1977-III miejsce w III Wojewódzki Konkursie Języka Polskiego -Maria Kruźlak .

1978-spotkanie absolwentów klasy VIII a z roku szkolnego 1972/1973 ,

– impreza polonistyczna dla nauczycieli gmin Jaworzyna Śląska -Żarów z prezentacją dorobku Koła Freinetowców.

1979-II miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego -Melania Sikora ,-IX miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym-Melania Sikora.

1980-I miejsce w XXV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Krzysztof Kruźlak,

– XI miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Matematycznym- Danuta Gaura i wyróżnienie dla Danuty Główki .

1981-I miejsce Katarzyny Poźniak i IV miejsce Haliny Dybeł w rejonowym konkursie Zawodoznawczym

– zbiórka pieniężna na budowę rotundy Panoramy Racławickiej

– z związku ze stanem wojennym ferie zimowe trwały od 13.XII do 4.I 1982roku.

1982-VII w VIII Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego Halina Dybeł,

– III miejsce w Rejonowym Konkursie Zawodoznawczym- nagroda zbiorowa

1983- II miejsce Małgorzaty Anioł i III miejsce Joanny Kaszubowskiej w Rejonowym Konkursie Języka Rosyjskiego,

– VI miejsc w Wojewódzkim Turnieju żywego Słowa- Wioletta Czuryło, – I miejsce Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej-Bogdan Lasak-III miejsce szkoły w konkursie „Higiena na co dzień-zdrowie na całe życie”,- I miejsce w Giełdzie Zawodoznawczej za program „Historia bochenka chleba” , -sesja popularno-naukowa w 300 rocznicę victoriiwiedeńskiej.

1984 – udział Bogdana Lasaka w VI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (wrzesień)

– IV miejsce drużyny w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (Marek Pacia,Edyta Czuryło,Bogdan Lasak),

– III miejsce Marka Paci,V miejsce Edyty Czuryło i VII miejsce Bogdana Lasak w IX Rejonowym Konkursie Matematycznym,

– III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym ,,Wiedza o ziemi naszej”-Bogdan Lasak,

– II miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego-Edyta Czuryło,

– I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego- Edyta Czuryło,

– I miejsce w VII Ogólnopolskim TurniejuWiedzy Pożarniczej szczelba wojewódzkim (kwiecień)-Bogdan Lasak.

1985-III miejsce w Rejonowym Turniju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym-drużyna,

– IV miejsce w Rejonowym Konkursie Matematycznym – Magda Kaszubowska,

– I miejsce w skoku w dal Artura Klepuszewskiego

– V miejsce w biegu na 1000m Renaty Korzystki

– VII miejsce w biegu na 2000m Piotra susa w Indywidualnych Mistrzostwach LA w Wałbrzychu,

– II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym Agnieszka Dudy i Wioletty Gołdyn.

1986-III miejsce w skoku wzwyż w Halowych Zawodach Sportowych w Wałbrzychu ,

– II miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego – Dorota Kawko,

– II miejsce Piotra Stankiewicza i IV miejsce Marka Boneckiego w wielobojach ukierunkowanych na Szkolnych Igrzyskach Sportowych w Wałbrzychiu,

– XV miejsce Marka Bonieckiego w Zawodach LA Makroregionu ,

– I miejsce Tadeusza Popielarza i II miejsce Agnieszki Dmytrasz w II Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym

– spotkanie z artystami PR i TV,

– Arkadiusz Sikora- finalistą XI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,

– gościmy w szkole autora piosenki PR i TV Leona Sęka.

1987 – VIII miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego- Dariusz Tłuszczyk,

– XX miejsce Sztafetowym Biegu Zwycięstwa w Wałbrzychu,

– wyróżnienie Arka Pająka w Wojewódzkim Konkursie Żywego Słowa,

– koncert poetycko-muzyczny wykonaniu artystów wrocławskiej Janusza Karana Nowaka i Marty Gozdeckiej ,

– spotkanie z Ryszardem Gryszczyńskim -śpiewakiem wrocławskim .

1988-VII miejsce Wojewódzkim konkursie Języka Rosyjskiego-Ewa Pacia,

– II miejsce Bartłomieja Pasławskiego, IV miejsce Zbigniewa Zielińskiego,

V miejsce Agnieszki Połochajło w Woje wódzikm Konkursie Polonistycznym

dla klas III.

1989 – wyróżnienie monografii „Pastuchów- przeszłość i teraźniejszości” na Wojewódzkim Konkursie Historycznym „ Wiedza o ziemi naszej” ,

– II miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego- Agnieszka Malina.

– Wyróżnienie chóru i zespołu muzycznego w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych,

– udział Artura Popielarza w XII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

– wyróżnienie dla Marzeny Śidorskiej w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Przyroda Twój Przyjaciel”,

– sesja popularno-naukowa „Ochrona Przyrody”,

– zbiórka pieniężna na rzecz dzieci niewidomych „Dar Serca-światłem w ciemności”

– udział 20 uczniów w kolonii polonijnej w Ziębicach

1990-III miejsce Agnieszki Dmytrasz w wieloboju wytrzymałościowym VIII miejsce w wieloboju rzutowym Lekkoatletycznych Wielobojach Ukierunkowanych etapu wojewódzkiego,

– nagroda: magnetowid i 20 miejsce na kolonii letniej w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych,

– cukrownia „Pastuchów” przekazuje 10 mln zł szkole na budowę sali gimnastycznej,

– wprowadzenie do szkoły nauki religii.

1991-wyróżnienie w XVII w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego-Tomasz Popielarz.

1992-V miejsce drużyny w Wojewódzkich Biegach Przełajowych,

– IV miejsce drużyny w Wojewódzkim Czworoboju Lekkoatletycznym,

– I miejsce w biegach na 2000m Tomasza Sułka II Eugeniusza Knapa III miejsce w biegu na 600m Krystiana Mirka V miejsce w pchnięciu kulą Przemysława Trawczyńskiego w Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych,

– udział w zajęciach plastycznych w plenerze w Jaworzynie Śląskiej z udziałem ze Studium Wychowawczyń Przedszkoli w Świdnicy.

1993 -V miejsce Zbigniewa Zielińskiego w Wojewódzkim konkursie Fizycznym,

-Zbigniew Zieliński I Bartłomiej Pasławski finalistami XVIII Wojewódzkiego konkursu matematycznego

-gościmy aktorów Teatru Lalek w Wałbrzych

-spotkanie z aktorami wrocławskimi.

1994 – XI miejsce drużyny chłopców w Halowych mistrzostwach Województwa w LA, III miejsce Łukasza Chudego w biegu na 600m, V miejsce Artura Skrzypczaka i Aleksandra Oleksyka,

-VIII miejsce drużyny chłopców w Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Książu; IV miejsce w biegu na 200m Krzysztofa Sułka, V miejsce na 600m, Sebastiana Mirka, II miejsce na 100m Mariusza Pabisa,

– sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji „Wszystko dla dzieci”,

– spotkanie z zespołem „Słoneczne Rytmy” z Wrocławia,

– kolejna zbiórka pieniężna na bezdomne zwierzęta,

1995 – VIII miejsce Agnieszki Poręby i IV miejsce Krzysztofa Sułka w Biegach Przełajowych podczas eliminacji do mistrzostw Polski,

– Honorata Jończyk laureatką XXI konkursy języka polskiego etapu rejonowego,

– IV miejsce drużyny w konkursie szachowym w Bystrzycy Górnej (Magdalena Malina, Sabina Oleksyk, Łukasz Mucha, Grzegorz Kosiorowski) .

– I V miejsce w zawodach tenisa stołowego na etapie rejonowym w Wirach ( Łukasz Mucha, Radosław Madaj),

-udział uczniów w pierwszym Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „ Kangur” 95,

-VII miejsce Grzegorza Kosiorowskiego w turnieju wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego etapu rejonowego,

-udział uczniów w pierwszych Targach Zawodoznawczych w Świdnicy,

-„ Zielone Smoki” zwiedzają Międzynarodową Wystawę Psów Razowych w Opolu,

-uczniowie kola historycznego zwiedzają Uniwersytet w Opolu,

-spotkania uczniów z burmistrzem Miasta i gminy Żarów, zastępcą i przewodniczącym Rady w M i G w Żarowie,

-XII miejsce drużyny w Biegach Przełajowych w Wałbrzychu.

-II miejsce Adriana Bielaka w pchnięciu kulą i VII miejsce Łukasza Paciocha w biegu na 600m w Wojewódzkich Zawodach LA w Wałbrzychu,

-IV miejsce reprezentacji szkoły w Wojewódzkich Biegach Sztafetowych,

-w Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych nowe rekordy ustanowili, w rzucie oszczepem Paweł Pałgan i w biegu na 1000m Wioletta Paciach.

-III miejsce Bernarda Muchy w Szachowych Mistrzostwach Województwa w kategorii do lat 12.

1996 – V miejsce drużyny chłopców młodszych w Rejonowych Zawodach Tenisa Stołowego,

-IV miejsce w Rejonowych Zawodach Tenisa Stołowego reprezentacji chłopców klas VII- VIII,

-II miejsce Adriana Bielaka w pchnięciu kulą w Halowych Zawodach LA w Wałbrzychu,

-V miejsce Łukasza Muchy w Indywidualnych Mistrzostwach z szachach SP etapu rejonowego,

– udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 96”,

– Małgorzata Czuryło finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,

– Łukasz Kozłowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

-Sabina Oleksyk i Barbara Kaszubowska finalistkami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,

– szkoła organizatorem I Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Historycznej; drużyna szkoły zajęła I miejsce. Indywidualnie: Barbara Kaszubowska I m., Łukasz Kozłowski IV m.,Grzegorz Kosiorowski V m., Sabina Oleksyk VI m.,Lukasz Mucha IX.,

-Małgorzata Czuryło laureatką XXII Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,

-zbiórka pieniężna na fundację ,, Wszystko dla Dzieci”,

-wyjazd chóru i zespołu muzycznego do Teplitz nad Metują w Czechach z koncertem.

1997-Łukasz Kozłowski po raz drugi. laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego; Grzegorz Kosiorowski i Łukasz Mucha – finalistami,

-zbiórka pieniężna na V finał WOŚP,

– Grzegorz Kosiorowski laureatem XXIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Wałbrzychu –

III miejsce, – udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,

„Kangur 97” , we wszystkich grupach wiekowych,

– Łukasz Mucha i Grzegorz Kosiorowski finalistami w XXII Wojewódzkim konkursie matematycznym dla uczniów kl. VII i VIII,

– Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego w Dzierżoniowie naszą szkołę reprezentowały Magdalena Szałek i Małgorzata Zaremba.- Uroczyste obchody 50-lecia szkoły 16-18.05.1997.

Opracowała: Barbara Nowak