Od 01.12.2012r. szkoła otrzymuje brzmienie: Szkoła Podstawowa im.Świętego Mikołaja w Pastuchowie