Uroczystość nadania szkole imienia „Świętego Mikołaja”