Uroczystość nadania imienia szkole

Nadanie imienia szkole

6. grudnia 2012 roku na trwałe zapisze się w historii Pastuchowa. Tego dnia bowiem obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość nadania imienia. Chwila to podniosła, a nas rozpierała duma i radość, bo za patrona wybraliśmy sobie osobę niezwykłą, chociaż wszystkim znaną. Po wielu naradach, dyskusjach, głosowaniach zdecydowaliśmy bowiem, że najlepszym kandydatem będzie Święty Mikołaj. Wybór ten stał się okazją do przypomnienia, że prawdziwy Święty Mikołaj to nie krasnal w czerwonym kubraczku, pojawiający się w różnych reklamach w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale rzeczywisty człowiek, który żył dawno temu i utrwalił się w ludzkiej pamięci jako osoba dobra i hojna, realizująca na co dzień ideał miłości bliźniego. Taki patron zobowiązuje, więc z zapałem zaangażowaliśmy się w przygotowanie jedynej w swoim rodzaju uroczystości. Reprezentanci wszystkich klas pod kierunkiem Pań Joanny Bartczak, Doroty Czyczerskiej i Barbary Nowak przygotowali wspaniałe przedstawienie, w którym przybliżyli nam postać prawdziwego Świętego Mikołaja. Pozostali uczniowie i nauczyciele zadbali o kolorową dekorację. Dziełem nas wszystkich była wspaniała atmosfera panująca podczas całej uroczystości, której punktem kulminacyjnym stało się odczytanie uchwały Rady Miejskiej o nadaniu Szkole Podstawowej w Pastuchowie imienia Świętego Mikołaja. Zaproszeni goście, przywitani serdecznie przez Panią Dyrektor, nie szczędzili nam miłych słów i słodyczy, za co serdecznie dziękujemy. Naszym mottem będzie teraz hasło przyświecające temu niezwykłemu dniu:”Branie napełnia ręce, a dawanie serca”.

Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
Pan Grzegorz Grzegorzewicz – Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Pan Tomasz Strzałkowski – Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska
Pani Ewa Pilecka – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej
Pan Ireneusz Besser – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej
Pani Katarzyna Chmielowiec – Radna Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej
Pan Łukasz Czajkowski – Radny Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej
Pan Marian Gawron – Radny Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej
Pan Ryszard Podgórski – Radny Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej
Pani Czesława Radomska – Sucholas – Radna Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej
Pan Antoni Szewczyk – Radny Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej
Pan Maciej Plencler – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie
Pan Krzysztof Sołtys – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej
Pan Sylwester Bartczak – Dyrektor SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
Pani Sabina Cebula – Etatowy Członek Zarządu
Pani Danuta Leśniewska – Dolnośląskie Wicekurator Oświaty
Ksiądz Władysław Terpiłowski – Proboszcz Pastuchowa
Ksiądz Janusz Stokłosa
Ksiądz Wojciech Dąbrowski
Pan Roman Pająk – Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom”
Pani Danuta Pogubiło – Zastępca Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Świdnica
Pani Barbara Barańska – Pietrzyk – Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia
Pani Agnieszka Ziobro – Podinspektor ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Pani Regina Mierzejewska – Przewodnicząca ZNP
Pani Danuta Stelmach – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Pan Grzegorz Zabrzeski – Przewodniczący OSP w Pastuchowie
Pani Marzena Gaura – Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Anna Kruźlak – Członek Rady Rodziców
Pani Marzena Łęcka – Członek Rady Rodziców
Pani Anna Kycia – Emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pastuchowie
Pani Jadwiga Chrobak – Dyrektor Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej
Pan Sławomir Jankowski – Kierownik Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej
Tekst: A. Szkudniewska
Galeria zdjęć: