Dzień Ochrony Praw Dziecka

     10 grudnia obchodzimy dwa bardzo do siebie zbliżone święta: Dzień Ochrony Praw Dziecka oraz Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W naszej szkole zawsze dbamy o to, żeby wszyscy znali swoje prawa i postępowali tak, aby nie łamać praw przysługujących innym ludziom. Prawo to zasady, które ułatwiają nam życie i czynią nas pełnoprawnymi członkami społeczności. Zbiór praw naszej społeczności to Statut. Proces wychowawczy oparty jest też w dużej mierze na znajomości Konwencji Praw Dziecka. Mamy również okazję poznać podstawowe zasady zapisane w Konstytucji naszego kraju. Dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie to nie tylko mieszkańcy rodzinnej wsi, ale także świadomi swoich praw obywatele.