Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

   Zgodnie z tradycją 1 września rozpoczęliśmy rok szkolny. Niestety obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa wymogły na nas modyfikację formy inauguracji nauki. Nie było tradycyjnego apelu i uroczystego powitania uczniów, tylko spotkania w klasach z wychowawcami. Tam wszyscy dowiedzieli się o tym, jak należy się zachowywać, aby w szkole było bezpiecznie. Każdy poznał też swój plan lekcji i otrzymał zestaw podręczników do nauki w nowym roku. 
 
   W związku z panującą sytuacją zachęcamy uczniów i ich rodziców do regularnego odwiedzania szkolnej strony internetowej, gdzie będą umieszczane ważne i ciekawe wiadomości. Oczywiście przypominamy, że dziennik elektroniczny to podstawowy środek komunikacji z nauczycielami i źródło pozyskiwania wiedzy o postępach dzieci w nauce.
 
Agnieszka Szkudniewska