Zajęcia adaptacyjne przedszkolaków

28 sierpnia  w oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia adaptacyjne, mające na celu przezwyciężenie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej, zaznajomienie nowo przyjętych dzieci z przedszkolem  oraz rówieśnikami. 

Miło spędzony czas urozmaiciły wspólne  zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe- odpowiednio  dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. 

Liczymy na to, że zaproponowana  forma zajęć ułatwi „Tuptusiom” rozstanie z rodzicami w pierwszych dniach września!

Roksana Sowińska