Lekcje w szkołach w czasie epidemii – materiały informacyjne MEN

Szanowni Państwo,

zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, możliwe modele kształcenia w czasie epidemii, procedury postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia COVID-19 w szkole, placówce – to główne tematy wspólnej konferencji Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Pionkowskiego i Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Izabeli Kucharskiej. Relacja z konferencji znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

Grafiki, plakaty – 10 zasad dla ucznia i rodzica, wytyczne dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej przekazuję w załączniku. Dziś udostępniliśmy również na stronie internetowej MEN najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września 2020 r. To obszerny zbiór kilkudziesięciu pytań, które mogą być pomocne dla rodziców, dzieci i nauczycieli, który będzie uzupełniany na bieżąco. Można go znaleźć tutaj:

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020 .

Rozporządzenia znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne Zachęcam do zapoznania się z materiałami