Praca zdalna Przedszkolaków

Przejście całej polskiej edukacji na zdalny tryb nauczania był ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników życia szkolnego. 
Najmłodsze dzieci również zostały objęte współpracą za pośrednictwem internetu. Przedszkolaki niejednokrotnie  udowodniły, że pozostanie w domu, jest okazją do podjęcia wielu ciekawych zajęć i aktywności. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie Państwo  w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie, kiedy wielu z Was łączyło swoją pracę zawodową ze wspomaganiem dzieci w zdalnej nauce. 
Chcemy bardzo podziękować  wszystkim dzieciom i rodzicom za zrozumienie, zaangażowanie, wsparcie i poświęcony czas w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.  
 
Roksana Sowińska