Prace plastyczne uczniów w czasie zdalnego nauczania

Zajrzyjcie do galerii…