W bibliotece możesz

  • wypożyczać książki do domu
  • poczytać książki i czasopisma na miejscu
  • skorzystać z encyklopedii, słowników
  • korzystać z pracowni multimedialnej
  • uczestniczyć w imprezach i konkursach

 

„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”

U. Eco