Klasowy Konkurs Pięknego Czytania w klasie czwartej

Po uczniach klasy 5 do Klasowego Konkursu Pięknego Czytania przystąpili ich młodsi koledzy z klasy 4. Każdy sam wybrał sobie tekst i głośno, według ćwiczonych wcześniej zasad, przeczytał go koleżankom, kolegom i jury konkursowemu.
I miejsce – Martyna Luber
II miejsce – Marika Orzechowska
III miejsce – Julia Dynowska i Wiktoria Siekierska