Egzamin na kartę rowerową

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie całorocznego przygotowania klas czwartych do uzyskania pierwszego prawa jazdy, jakim jest karta rowerowa. Egzamin składał się z dwóch części. W trakcie pierwszego etapu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Test teoretyczny zawierał pytania dotyczące znajomości znaków drogowych, manewrów na drodze, pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym i z drogą z pierwszeństwem oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Egzamin praktyczny natomiast sprawdzał umiejętności jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Uzyskane efekty całorocznej pracy:

popularyzacja wiedzy z zakresu ruchu drogowego,
• poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach,
• doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się rowerzystów  w ruchu drogowym,
• kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Uzyskana przez uczniów karta rowerowa uprawnia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Młodym rowerzystom życzymy

SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI NA TRASACH ROWEROWYCH!

Zbigniew Pietrzak