Kadra

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Adamowicz

Sekretarz szkoły: Ewa Kawko

Główna księgowa: Jolanta Szymocha 

Kadra:

 1. Ciupińska Alicja: wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna
 2. Czyczerska Dorota: pedagog, bibliotekarz, plastyka, muzyka
 3. Gradowicz Katarzyna: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 4. Kaszubowska Dorota: edukacja wczesnoszkolna
 5. Kaszubowska Ewa: wychowanie przedszkolne
 6. Plata Halina: edukacja wczesnoszkolna, Wdż
 7. Kukliński Paweł: wychowanie fizyczne
 8. Szkudniewska Agnieszka: język polski, rewalidacja
 9. Trawczyńska Agnieszka: matematyka, informatyka
 10. Smutek  Justyna – pomoc nauczyciela
 11. Kunysz Małgorzata – asystent nauczyciela
 12. Pietrzak Zbigniew – fizyka, technika
 13. Burakiewicz Jadwiga- geografia
 14. Uniejewska Jolanta – chemia
 15. Dzikowska Barbara – język niemiecki
 16. Sołtys Jolanta – biologia
 17. Synówka Beata – historia, wiedza o społeczeństwie
 18. Zając Katarzyna – język angielski, historia
 19. Chmurzyńska Maria – religia
 20. Olszewski Jacek – religia
 21. Giemza Urszula – nauczyciel świetlicy
 22. Lech Paulina – logopeda
 23. Jaszewska Katarzyna – psychoterapeuta

Pracownicy obsługi:

 1. Baran Halina
 2. Furman Leokadia
 3. Lorek Mirosława
 4. Niedźwiecka Barbara
 5. Andrzej Kawko – konserwator

Opieka medyczna: Kaniewska Halina