Kadra

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Adamowicz

Sekretarz szkoły: Ewa Kawko

Główna księgowa: Łukasz Łuksin 

Kadra:

 1. Ciupińska Alicja: gimnastyka korekcyjna, religia
 2. Sowińska- Ćwikła Roksana: wychowanie przedszkolne, rewalidacja
 3. Czyczerska Dorota: pedagog, bibliotekarz, plastyka, muzyka
 4. Gradowicz Katarzyna: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 5. Kaszubowska Dorota: edukacja wczesnoszkolna
 6. Kaszubowska Ewa: wychowanie przedszkolne
 7. Plata Halina: edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
 8. Kukliński Paweł: wychowanie fizyczne
 9. Szkudniewska Agnieszka: język polski
 10. Trawczyńska Agnieszka: matematyka, informatyka
 11. Smutek  Justyna – pomoc nauczyciela
 12. Kunysz Małgorzata – asystent nauczyciela
 13. Pietrzak Zbigniew – technika
 14. Boś Joanna – geografia, fizyka, biologia, chemia
 15. Synówka Beata – historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
 16. Zając Katarzyna – język angielski, historia
 17. Giemza Urszula – nauczyciel świetlicy
 18. Lech Paulina – logopeda
 19. Jaszewska Katarzyna – psychoterapeuta
 20. Majchrzak Bartosz – Edb
 21. Barbara Dzikowska – język niemiecki

Pracownicy obsługi:

 1. Kołodziejczyk Beata
 2. Lorek Mirosława
 3. Niedźwiecka Barbara
 4. Krzysztof Bielat
 5. Andrzej Kawko – konserwator

Opieka medyczna: Kaniewska Halina