Kadra

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Adamowicz

Sekretarz szkoły: Ewa Kawko

Główna księgowa: Jolanta Szymocha 

Kadra:

 1. Ciupińska Alicja: gimnastyka korekcyjna, religia
 2. Sowińska- Ćwikła Roksana: wychowanie przedszkolne
 3. Czyczerska Dorota: pedagog, bibliotekarz, plastyka, muzyka
 4. Gradowicz Katarzyna: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 5. Kaszubowska Dorota: edukacja wczesnoszkolna
 6. Kaszubowska Ewa: wychowanie przedszkolne
 7. Plata Halina: edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
 8. Kukliński Paweł: wychowanie fizyczne
 9. Szkudniewska Agnieszka: język polski
 10. Trawczyńska Agnieszka: matematyka, informatyka
 11. Smutek  Justyna – pomoc nauczyciela
 12. Kunysz Małgorzata – asystent nauczyciela
 13. Pietrzak Zbigniew – technika
 14. Boś Joanna – geografia, fizyka, biologia
 15. Kazimiera Mossoń – chemia
 16. Synówka Beata – historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
 17. Zając Katarzyna – język angielski, historia
 18. Giemza Urszula – nauczyciel świetlicy
 19. Lech Paulina – logopeda
 20. Jaszewska Katarzyna – psychoterapeuta
 21. Majchrzak Bartosz – Edb

Pracownicy obsługi:

 1. Głowacka Halina
 2. Furman Leokadia
 3. Lorek Mirosława
 4. Niedźwiecka Barbara
 5. Andrzej Kawko – konserwator

Opieka medyczna: Kaniewska Halina