Prezentacja Liceum Ogólnokształcącego ze Świdnicy

Uczniowie klasy 7 i 8 zostali zapoznani z proponowanymi kierunkami kształcenia na rok szkolny 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy. Dziękujemy za prezentację 🙂