Pierwsza pomoc

W ramach programu wychowawczo – profilaktycznego dla oddziałów przedszkolnych „Świat przedszkolaka od malucha do starszaka” w dniach 21 i 28 lutego w grupie „Promyczków” odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki uczyły się prawidłowego wzywania pomocy, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz masażu serca na fantomach. 

Ewa Kaszubowska