Bezpieczeństwo przedszkolaków w Internecie

W ramach Programu wychowawczo – profilaktycznego dla oddziałów przedszkolnych w dniach 4 i 18 grudnia w grupie „Promyczków” odbyły się warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w Internecie Necio.pl prowadzone przez panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Ewa Kaszubowska