Akcja sprzedaży cegiełek na rzecz Fundacji Pomóż i Ty

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja już od kilku lat włącza się czynnie w akcję, której organizatorem jest Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty z siedzibą w Gdyni. W tym roku Samorząd Uczniowski we współpracy z Szkolnym Kołem Wolontariatu rozprowadzał wśród uczniów cegiełki, z których cały dochód (160 zł) przekazaliśmy na konto fundacji.