Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pastuchowie

w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA –

ZASTĘPCA  –

SKARBNIK –             

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO