Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pastuchowie

w roku szkolnym 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA –      Małgorzata Baranowska

ZASTĘPCA  –         Karolina Dorada

SKARBNIK –             Maciej Zabrzewski

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO plan