Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pastuchowie

w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA – Wiktoria Malina

ZASTĘPCA  – Aleksandra Słomska

SKARBNIK –   Aleksandra Trawczyńska    

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO