Dzień języka angielskiego – English Day

The 19th of June was a very special day in our school. It was The School English Day! We’ve been singing, dancing and having lots of fun. Each class had a chance to present the short entertainment related to English culture, tradition and language. Even the youngests had an opportunity to show what they’ve learned at tbe English lessons. We are all looking forward to The School English Day 2019!

19 czerwca był szczególnym dniem w naszej szkole. Był to Szkolny Dzień Języka Angielskiego. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy i bawiliśmy się znakomicie. Każda klasa miała szansę zaprezentować krótki program artystyczny związany z kulturą, tradycją i językiem angielskim. Nawet najmłodsi mogli zabłysnąć i pokazać, czego nauczyli się na zajęciach języka angielskiego. Czekamy z niecierpliwością na Dzień Języka Angielskiego 2019!

Katarzyna Zając