II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS

Co to jest KRUS?

Jest to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników, uregulowane ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. Jakie wobec tego musimy spełniać warunki, aby ta ustawa nas dotyczyła? Musimy być rolnikiem, czyli osobą, która:

  • jest pełnoletnia,
  • zamieszkuje i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą w pozostającym we własnym posiadaniu gospodarstwie rolnym,
  • prowadzi działalność osobiście i na własny rachunek..

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi i upowszechnianie wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym KRUS organizuje od 2011 roku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi. Tegoroczna edycja Konkursu była ogłoszona pod hasłem 

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”  

Miło nam poinformować, że nasza uczennica

Maja Zięba

otrzymała z rąk

Kierownika Placówki Terenowej Krus w Wałbrzychu Pana Bartłomieja Grzegorczyka

nagrodę rzeczową za

II miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS

i drugą nagrodę rzeczową od Pana Burmistrza Jaworzyny Śląskiej  Grzegorza Grzegorzewicza.

Z rąk Burmistrza nagrodę otrzymał również Kacper Kaszubowski za udział w tym konkursie. 

Serdecznie gratulujemy Mai i rodzicom! Życzymy dalszych sukcesów!!!

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Nasza szkoła już od kilku lat jest częścią tych działań. Uczymy się, bawimy i promujemy bezpieczne zachowania w domu, szkole, na podwórku i w miejscach zabaw.