Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

„Rocznica” Stanisław Aleksandrzak

Trzeci Maja radością wiosenną                                      wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.

Umaiły się też pierwszym kwieciem
łąki, pola i w ogrodach drzewa,
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny
zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.

Dnia 27. kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, który przygotowały dzieci z klasy 4-7 pod kierunkiem pań D. Czyczerskiej i B. Bery. Dziękujemy za przypomnienie fragmentu pięknej historii.