Certyfikat IX edycji Programu ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego dzieci z klasy 1 przystąpiły do IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,, Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Na początku rozmawialiśmy o tym, jak należy zachować się w różnych sytuacjach, które mogą być dla nas niebezpieczne i wykonywaliśmy zadania w książeczkach przygotowane i skierowane do dzieci. Następnie 12 grudnia 2017 r.,  by utrwalić wiadomości zdobyte w szkole w ramach programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, dotyczące tego jak unikać zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, w Internecie i w czasie zabawy przystąpiliśmy do
testu bezpieczeństwa i odpowiadaliśmy na 15 pytań w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Przez test przeszliśmy bez problemów i uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający udział w programie.
Halina Plata