Próbna ewakuacja

W szkole uczymy się nie tylko czytać i liczyć, ale także zdobywamy wiedzę na temat tego, jak należy się zachować w różnych groźnych sytuacjach. W piątek, 21. października, ćwiczyliśmy zachowanie na wypadek pożaru…

Dowiedzieliśmy się, gdzie są wyjścia ewakuacyjne i w jaki sposób należy wydostać się ze szkoły, aby w razie zagrożenia jak najszybciej znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Nad próbną ewakuacją czuwali nauczyciele razem z Panią Dyrektor. Wszyscy byliśmy pod opieką panów strażaków. Po upewnieniu się, że uczniowie i pracownicy szkoły bezpiecznie opuścili budynek, Pani Dyrektor podziękowała strażakom za opiekę nad nami i zarządziła powrót do szkoły.

Tekst: Agnieszka Szkudniewska