Informacja

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku informuję , że  egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020r.

Szczegółowy harmonogram egzaminu: 

https://www.gov.pl/attachment/3fb2215d-16a5-4021-891d-ad2536ac31e7