Samorząd Szkoły

     Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: 

Angelika Stelmach

Zastępca: 

Weronika Żukowska

Członkowie: 

Angelarana  Almhrez

Emilia Majewska-Malina