Historia szkoły

„50 lat Szkoły Podstawowej w Pastuchowie” autorstwa Krystyny Wolak

Przedstawiamy Państwu fragmenty historii naszej szkoły, które zostały spisane w książce pt. „50 lat Szkoły Podstawowej w Pastuchowie” wydanej w 1997r. Wybrane rozdziały zostały spisane przez uczniów naszej szkoły podczas zajęć informatycznych oraz koła informatycznego.

Szkoła Podstawowa w Pastuchowie rozpoczęła pracę w roku szkolnym 1946/1947 w budynku byłej niemieckiej szkoły katolickiej pod numerem 34. Mieściły się w niej dwie izby lekcyjne. Uczyło się w nich 82 dzieci w klasach I-IV z Pastuchowa, Przyłęgowa, Skarżyc i Czech, skąd dochodziła młodzież do klasy V. W ciągu roku szkolnego uczniów przybywało; rozwijało się osadnictwo i trwał ruch repatriacyjny i przesiedleńczy. W ostatnim dniu nauki, tj. 30.VI.1947 roku liczba uczniów zwiększyła się do 98. W roku szkolnym 1947/1948 szkoła podnosi swój stopień organizacyjny; staje się szkołą 6-klasową. Przybywa szkole drugi budynek przejęty po szkole niemieckiej ewangelickiej. Budynek przechodzi kapitalny remont przy dużym udziale środowiska. Dzięki temu szkoła uzyskuje 4 izby lekcyjne. W roku szkolnym 1948/1949 kierownictwo szkoły oddaje budynek nr 34 do dyspozycji Gromadzkiej Rady Narodowej w zamian za budynek nr 21, który przeznaczono na budynek mieszkalny dla nauczycieli. Tak więc szkoła mieści się w jednym budynku i pozostaje nadal szkolą 6-klasową. W następnym roku 1949/1950 stworzona zostaje klasa VII, przybywa dzieci. Z uwagi na wciąż trwające ruchy migracyjne ilość dzieci w ciągu roku ulega znacznym wahaniom. W szkole pobiera naukę kilkoro dzieci niemieckich, których rodzice pozostali w Polsce. Szkoła rozpoczyna dokształcanie dorosłych. Organizuje kursy dla analfabetów; kurs początkowego nauczania oraz kurs klasy VII dla pracujących. W tym roku szkolnym opuszczają pierwsi absolwenci -11 osób. Zwiększa się systematycznie liczba dzieci w szkole. W roku szkolnym 1956/1957 uczęszcza 218 uczniów. Szkoła jest nadal szkoła zbiorczą. Kierownik szkoły Bronisław Zarzecki czyni starania o drugi budynek. Przy wydatnej pomocy rodziców i komitetu rodzicielskiego odzyskuje oddany uprzednio budynek Gromadzkiej Radzie Narodowej. Cały rok szkolny trwają prace adaptacyjne w budynku. Wyposażenie szkoły jest bardzo słabe. Sprzęty meble stare; ławki 3- i 4- osobowe. Uczniowie za uzyskane pieniądze, za zebrany złom zakupują pierwsze radio ,,Stolica”. W 1957\1958 zostaje utworzona spółdzielnia uczniowska. Dzieci wyjeżdżają na przedstawienia operowe do Wrocławia i odbywają pierwszą dalszą wycieczkę krajoznawczą trasą Kraków-Zakopane-Wieliczka.

W następnym roku szkolnym wyposażenie szkoły ulega wzbogaceniu. Rozwijać się zaczyna praca pozalekcyjna; powstaje zespół mandolinistów (19 mandolinistów + 7 skrzypków + 1 akordeonista). Zespół akompaniuje 35- osobowemu chórowi. Na eliminacjach powiatowych zajmuje I miejsce. W nagrodę otrzymuje fundusze na zakup 10 banjo i 7 gitar. W roku szkolnym 1959/1960 zespół muzyczny i chór na przeglądzie powiatowym został wytypowany jako jeden z najlepszych do przeglądu wojewódzkiego we Wrocławiu, gdzie zaliczony został do pierwszej grupy najlepszych. W 1960/1961 przestaje dochodzić młodzież z Czech; powstała tam szkoła 7- klasowa, z Przyłęgowa tylko do klasy VII; utworzono szkołę 6-klasową. W latach 60-tych stan liczebny uczniów przekracza 300 osób, co jest związane również z obniżeniem stopnia organizacyjnego szkoły w Czechach do szkoły czteroklasowej. W szkole rozszerza się ofertę zajęć pozalekcyjnych; koło introligatorskie, biologiczne, fizyczne, polonistyczne, muzyczne, chór, SKS, powstaje drużyna zuchów. W roku szkolnym 1966/1967 podniesiono stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej w Pastuchowie do klasy VIII. Włączono do obwodu szkoły klasę VIII z Piotrowic. Szkoła posiada 12 oddziałów i 358 uczniów. Najwięcej uczniów pobierało naukę w roku szkolnym 1967/1968-373. W szkole odbywają się praktyki zawodowe uczniów Liceum Pedagogicznego w Świdnicy. Odbywa się 2-letni Kurs Rolniczych zorganizowany przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PRN w Świdnicy. Trwa Kurs Ogólnokształcący dla Pracujących klas VI-VII (1967-1969) . W roku szkolnym 1967/1968 funkcję kierownika szkoły przejmuje Leopold Sikora. Za jego sprawą w roku szkolnym 1969/1970 budynek nr 2(obecnie biura RSP) przechodzi remont. W1971/1972 Czechy i Przyłęgów stają się punktami filialnymi Pastuchowa. W roku szkolnym 1973/1974 Czechy włączone zostają do Gminnej Szkoły Zbiorczej w Jaworzynie Śląskiej. Dnia 8. V 1971 roku zawiązuje się komitet budowy pawilonu szkolnego pod przewodnictwem Jerzego Mazurka. Rozpoczyna się budowa, częściowo finansowana przez środowisko lokalne. Nastaje trudny okres dla uczniów i nauczycieli. Część nauczycieli w ciągu 10 minut musi zdążyć na lekcję ze szkoły nr1do „starej” stojącej przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Kościelnej,nieraz dwukrotnie w ciągu dnia,dźwigając pod pachą pomoce dydaktyczne.13.I 1973 roku następuje przekazanie do użytku pawilonu z 4 klasami, kancelarią i sekretariatem. Budynek nr1 przy ulicy Wyzwolenia zostaje oddany do kapitalnego remontu. Następuje całkowita przebudowa; budynek zyskuje dodatkowe piętro, sanitariaty, kuchnię, szatnię i c. o. Mały budyneczek gospodarczy adoptowany zostaje na pracownię do zajęć technicznych. Warunki pracy i nauki ulegają zdecydowanej poprawie. Od roku 1976/1977 nauka odbywa się w dwóch budynkach przy ulicy Wyzwolenia 22. Stary budynek ,w którym szkoła zaistniała w 1946 roku, został oddany Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w zamian za salę (dawną salę kinową). W 1973/1974 następuje reorganizacja szkolnictwa. Szkoła w Pastuchowie jako zbiorcza należy do Gminnej w Jaworzynie Śląskiej aż do 1984 roku. Zapał rodziców i dyrekcji szkoły sprawia, iż że w październiku 1984 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej Z Janem Kiepurą na czele. Sporządzono projekt, przygotowano potrzebną dokumentację, zakupiono konstrukcje metalową. Na skutek kryzysów gospodarczych, które przeżywał kraj, na oświatę i inwestycje oświatowe brakowało pieniędzy. Zubożałe społeczeństwo nie było w stanie własnymi środkami zrealizować ambitnego zadania. Budowę sali gimnastycznej zaniechano. W latach 1987- 1994 szkołą kierowała Anna Maria Kycia. Były to lata zapaści oświaty. Mimo to, dzięki staraniom dyrekcji udało się adoptować dawną salę kinową na sale gimnastyczną, położyć chodnik łączący oba budynki. Jeszcze do niedawna nowa- szkoła wymagała ciągłych renowacji pomieszczeń, przeróbek. Pomocą służyli rodzice i miejscowe zakłady pracy (naprawa sprzętu, przystosowanie części korytarza na pokój nauczycielski, malowanie). Potrzeby szkoły w tym zakresie istnieją nadal. Dużą pomoc świadczyła cukrownia, udostępniając uczniom autobus na wycieczki, na dojazdy na pływalnie do Świdnicy , do teatru, opery, kina. Szkoła pielęgnuje wypracowane przez lata tradycje. Organizuje pod patronem Samorządu Uczniowskiego dzień chłopaka, andrzejki, wigilie, choinkę noworoczną, Dzień Babci ,walentynki, witanie wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Przeprowadza liczne zbiórki pieniężne na cele charytatywne. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują apele i akademie upamiętniające świętą i rocznice narodowe. Rodzice pamiętają o wieczorkach pożegnalnych dla ósmoklasistów. Komitet Rodzicielski asygnuje każdego roku fundusze na zakup nagród książkowych dla wzorowych uczni. Dofinansowuje wycieczki krajoznawcze. Tradycją stał się udział uczniów w różnych konkursach i olimpiadach.

Nowe inspiracje w życiu szkoły wzniósł obecny dyrektor Mirosław Słowik. Zorganizował. Międzyszkolny Konkurs Historyczny, ożywił życie sportowe, z powodzeniem propaguje osiągnięcia szkoły w środowisku. Jest inicjatorem redagowanej gazety ” Bliżej szkoły”. Wzbogacił szkoły w kserokopiarkę i drukarkę .Kadra nauczycielska ulegała niewielkimi rotacjom. W szkole pracują nauczyciele, którzy są jej absolwentami: Anna Pęczek i Dorota Kaszubowska. W niej rozpoczynały swoja prace Anna Maria Kycia, Krystyna Wolak i Irena Woźniak. W niej przepracowała 37 lat Krystyna Czuryło.

HYMN SZKOLNY

1.Zostań zawsze w mniej pamięci taka dobra, mądra, jasna,

pełna gwaru i piosenki, kolorowa,ciepła, własna .

REFREN:

Herbem imię twoje wplotę w serca mego tarczę,

by na szare dni i złote, było zawsze mi oparciem.

Aby kochać mi pomogło w każdej chwili trudnej,

jednakowo maj pogodny, jak i chmurne życia grudnie.

2. Kiedy czas już odmierzy, skończy bieg ostatnia klasa,

niech nas żegna jak żołnierzy – wódz najmilszy, szkoła nasza.

REFREN:

Herbem imię twoje wplotę w serca mego tarczę, …

Od 1973 roku historia szkoły podstawowej w Czechach wiąże się nierozerwalnie z pracą szkoły Podstawowej w Pastuchowie. W tym okresie dzieci z Czech od klas IV lub V i starszych z wyjątkiem lat 1959-1965 uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.W różnych okresach swego istnienia miała różny stopień organizacyjny. I tak:

– w roku szkolnym 1946/1947 była szkołą trzyklasową,

– w latach 1946-1958 szkołą czteroklasową

– w roku szkolnym 1958/1959 szkoła sześcioklasową,

– w latach 1959-1965 szkoła siedmioklasową o trzech etatach nauczycielskich do 1971 roku i z jednym etatem nauczycielskim i klasach łączonych do 1974 roku,

– w roku szkolnym 1973/1974 szkołą trzyklasową.

W roku szkolnym 1973/1974 szkoła włączona została do obwodu zbiorczej szkoły Gminnej w Jaworzynie Śląskiej. Dzieci z Czech stopniowo, kolejnymi rocznikami podejmowały dalszą naukę w jaworzynie Ślaskiej, aż do całkowitego opuszczenia szkoły w Pastuchowie. W latach 1972-1974, gdy szkoła w Czechach była filią Szkoły w Pastuchowie dyrektorem, a zarazem nauczycielem była Józefa Rybka.

W latach 1975-1981 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach była szkołą z klasami I-III, od 1981 roku z klasami I-IV. Dzieci starsze do klas V-VIII dochodziły do Szkoły podstawowej w Pastuchowie.

Dyrektorzy:

1975 – 1977 – Krystyna Pyrek

1977 – 1984 – Dankiewicz Elżbieta

Nauczyciele:

1979 – 1984 – Chrobak Jadwiga

1981 – 1984 – Kwarta Jolanta

1980 -1982 – Pilipczuk Krystyna

1979 – 1984 – Plata Jadwiga

1982 – 1984 – Ryś Fryderyk

1975 – 1976 – Starosta Krystyna

Z działalnością Szkół Podstawowej w Pastuchowie związana była Szkoła Podstawowa w Przyłęgowie. W różnych okresach miała różny stopień organizacyjny, w zależności od stanu liczebnego dzieci we wsi. Dzieci te kończyły naukę zazwyczaj w Szkole Podstawowej w Pastuchowie przez co obie związane były z środowiskiem społecznym Przyłęgowa. Szkoła w Przyłęgowie została powołana do życia w roku 1947. W 1948/1949 stała się szkołą trzyklasową. I taką pozostała do roku 1949. W tym samym roku została zamknięta. W 1958 roku ponownie wznowiła swoją działalność. Kierownik jej aż do 1977 roku była R. W. Popytak. W okresie tym 3-krotnie zmieniła swój stopień organizacyjny. I tak w latach:

– 1958-60 była szkołą czteroklasową,

– 1960-62 była szkołą sześcioklasową,

– 1962-67 ponownie została szkołą czteroklasową,

– 1967-74 stała się szkołą czteroklasową o klasach łączonych z jednym nauczycielem. W roku 1972/73 stała się filiom Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.

– W roku 1973 uległa rozwiązaniu. Działalność swą wznowiła w 1981 roku również jako filia z kl. I i ogniskiem przedszkolnym. Od 1984 roku do 1990 pracował tylko odział przedszkolny. Od 1990 roku dzieci z Przyłęgowa wszystkich roczników objętych obowiązkiem szkolnym uczestniczą do Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.

W szkole tej w ciągu jej działalności pracowali nauczyciele:

1947-1949

Janina Zatoń, Babak – 1958-1990

Dyrektor:

Regina Wanda Popak – 1958-1974 i 1981-1986

Nauczyciele:

Feliks Garncarz – 1963-1964

Edward Greszta – 1960-1962 (kółko mandolistów)

Dorota Gradowska- 1968-1970

Krystyna Halerz- 1970-1972

Józefa Hołowacz- 1958-1962

Danuta Janiszewska- 1988-1990

Elżbieta Ładosz – 1958-1962

Stefania Mężyk- 1964-1965

Maria Mirecka – 1965-1966

Barbara Motyl – 1960-1962

Danuta Mrugała –  1972-1974

Zofia Panaś – 1961-1963

Kazimiera Skoruch – 1959-1962

Dariusz Witkowski – 1965-1968

Czytaj dalej… „Historia szkoły”