Konkurs literacki

Uczniowie klasy 5 przystąpili przed feriami do konkursu literackiego, którego ideą było stworzenie opowiadania mogącego zainteresować uczniów młodszych klas. Każdy uczestnik konkursu zapoznał się najpierw z odpowiednią literaturą, a potem sam miał stworzyć podobny tekst. 24 lutego poznaliśmy wyniki. Komisja konkursowa w składzie: nauczyciel języka polskiego, pani Agnieszka Szkudniewska i opiekun szkolnej biblioteki, pani Dorota Czyczerska, postanowiła nagrodzić prace następujących uczniów:
I miejsce Maja Niwińska i Emilia Majewska-Malina
II miejsce Wiktoria Przeździęk
III miejsce Antoni Szywała
Wszystkie nagrodzone prace można przeczytać w zakładce Młodzi pisarze. Gratulujemy!
 
Agnieszka Szkudniewska
 

Informacja dla rodziców o „Programie dla szkół”

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania propozycję informacji – listu Państwa szkoły skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie. W związku z rozpoczęciem drugiego semestru realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączonego listu rodzicom zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole np. mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny itp., za co z góry serdecznie dziękujemy. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji potwierdzającej udostępnienie ww. listu rodzicom do Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na adres siedziby szkoły.

Z poważaniem

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Program

Konkurs walentynkowy

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą walentynkę. Spośród dostarczonych prac zostały wyłonione 4.
I miejsce zajęła Agata Maj z klasy 8, która wykonała niezwykłą, przestrzenną walentynkę zachwycającą oryginalnością i precyzją wykonania.
II miejsce przypadło Laurze Tomaszewskiej z klasy 6, której kartka urzekła jury swoją prostotą i subtelnością.
Wyróżnione zostały również przepiękne, wykonane dla nauczycieli serca autorstwa Wiktorii Przeździęk i Amelii Styś z klasy 5.
Uczestniczkom konkursu serdecznie gratulujemy dziękując jednocześnie za zaangażowanie.
 
Katarzyna Zając
 

Poczta walentynkowa

Tuż przed rozpoczęciem ferii świętowaliśmy w naszej szkole wyjątkowy dzień – dzień zakochanych, choć nie tylko. Dziś najlepsi przyjaciele, dobrzy koledzy, nieśmiało i skrycie zakochani mogli sprawić sobie przyjemność obdarowując się walentynkowymi kartkami. Różniły się one od siebie bardzo, ale wszystkie niosły ze sobą wiele miłych słów dających dużo radości i nadziei. 
Członkowie Samorządu Szkolnego, którzy zorganizowali w tym roku pocztę walentynkową, z wielką przyjemnością dostarczyli kartki uczniom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Tym miłym akcentem pożegnaliśmy się dziś na całe dwa tygodnie – radość więc była podwójna:)
 
Katarzyna Zając

Informacja

W czasie ferii oddział przedszkolny będzie czynny w godzinach

od 8:00 do 13:00

w pawilonie (sala nr 1).